Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Định được mùa muối, nguồn cung vượt cầu khiến giá giảm.

Theo báo cáo từ Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Bình Định, vụ muối này cả tỉnh làm 173 héc-ta muối, trong đó 125 héc-ta muối đất (phương pháp truyền thống), 34,7 héc-ta muối trải bạt và 13,5 héc-ta muối công nghiệp; đạt hơn 25.000 tấn muối, tăng gần 17% so với năm 2018.


Bình Định được mùa muối, nguồn cung vượt cầu khiến giá giảm.

Tuy nhiên, năm nay, thời tiết thuận lợi, nắng kéo dài nên hầu hết các tỉnh miền Trung đều được mùa muối, sản lượng tăng cao. Trong khi đó, các nhà máy chế biến muối không thu mua hết lượng muối của diêm dân, muối bị tồn đọng lớn. Cung vượt cầu, khiến giá muối giảm.

Bình Định đã từng bước đi vào đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng các vùng có muối, nhằm ổn định đời sống của diêm dân, trong quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2020, diện tích đồng muối của Bình Định là 186 héc-ta, năng suất muối đạt 171,4 tấn/héc-ta, sản lượng 31.873 tấn. Đến năm 2030, Bình Định vẫn ổn định diện tích muối là 186 héc-ta, năng suất muối phấn đấu đạt 193 tấn/héc-ta và sản lượng muối toàn tỉnh đạt 35.845 tấn. Đặc biệt. Cụ thể, đến năm 2020 Bình Định sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống đê bao ngăn triều, hệ thống kênh mương nội đồng, xây dựng mới 2 tuyến kênh mương nội đồng… Ngoài ra, xây dựng kho chứa muối tập trung có mái che, nền lát xi măng, để đảm bảo chất lượng của muối sau thu hoạch, tránh hao hụt, tổn thất.

Theo Trung tâm tin học và Thống kê (hệ thống cung cấp giá tại địa phương), thời điểm hiện nay vụ muối kết thúc, giá muối ở một số địa phương đang giữ giá ổn định tại tháng 12/2019. Tại Nam Định giá muối có giá bán ở mức 2.200đ/kg, tháng 11 là 2.300đ/kg, giảm 100đ/kg. Tại Bạc Liêu giá muối cổng trại tháng 12 muối đen giá có giá 1.200-1.300đ/kg, giá muối trắng ở mức 1.600-1.800đ/kg, giá ổn định so với tháng 11.

BBT