Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Định: Hỗ trợ xây dựng hàng trăm ngôi nhà cho các hộ dân có nhà bị hư hỏng vì bão số 5

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Nguyễn Mỹ Quang cho biết: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định vừa ký quyết định hỗ trợ xây dựng 224 nhà ở cho người dân của tỉnh có nhà ở bị sập hoàn toàn và hư hỏng nặng vì bão số 5 gây ra.


Nhà bị bão làm hư hỏng hoàn toàn

Theo đề nghị của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định, được hỗ trợ kinh phí để xây dựng, sửa chữa lại nhà ở nhằm ổn định cuộc sống, những hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, có nhà ở chính bị sập, cuốn trôi hoàn toàn được hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, hộ cận nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ, hộ gia đình khó khăn có nhà ở chính bị sập hoàn toàn được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ. Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở chính bị hư hỏng nặng được hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ.

Tổng kinh phí hỗ trợ cho người dân xây dựng nhà ở khoảng 4,8 tỉ đồng, được trích từ nguồn huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân ủng hộ người dân tỉnh Bình Định bị thiệt hại do lũ lụt thông qua Ban cứu trợ tỉnh Bình Định - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội đã cân đối cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội năm 2019. Tỉnh có 224 hộ dân có nhà ở chính, duy nhất bị sập hoàn toàn và nhà ở chính, duy nhất bị hư hỏng nặng không ở được do cơn mưa, bão số 5 năm 2019 gây ra trên địa bàn tỉnh.

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Quy Nhơn tiếp nhận và chuyển kinh phí hỗ trợ đến các hộ dân đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, đồng thời, có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát các hộ dân sử dụng kinh phí hỗ trợ để xây dựng, sửa chữa lại nhà ở, ổn định cuộc sống, có trách nhiệm thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định. 

Vào cuối tháng 10/2019, cơn bão số 5 đổ bộ và đã gây thiệt hại nặng nề với tỉnh Bình Định, làm 224 nhà sập và hư hỏng nặng, nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng, bị cuốn trôi… Ước tính tổng thiệt hại mà cơn bão gây ra hơn là 350 tỉ đồng.

Theo Dân sinh