Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh bạ điện thoạiDANH BẠ ĐIỆN THOẠI
CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Máy trực: 024. 38438794 – FAX: 024 3 8438791
Email: vanphongcuc.ktht@mard.gov.vn 
Máy trực phía Nam: 028. 38279270 – FAX: 08. 38221097
 
 TT  Họ và tên  Chức vụ ĐT Cơ quan
1  Lê Đức Thịnh  Cục trưởng  024.38230530
4  Nguyễn Thị Hoàng Yến  PCT  024.37347235
5  An Văn Khanh  PCT  024.38438805
6  Nguyễn Văn Nghiêm  CVP  024.37331528
7  Phùng Đức Hiệp  PCVP  024.38438687
8  Nguyễn Hoàng Đại  PCVP- KTT  024.38438810
9  Hà Thị Mai Phương  PCVP  024.38438794
10  Lê Thị Kim Anh    024.38438810
11  Tô Lan Phương    024.38438810
12  Phạm Toàn Thắng    024.38438810
13  Bùi Quang Tuấn    024.38438687
14  Đỗ Thị Thu Trang    024.38438794
15  Ngô Thị Hà An    024.38438687
16  Phạm Thị Hồng Hạnh    024.38230529
17  Chu Hoàng Giang    024.38438794
18  Nguyễn Đức Thái    024.38437673
19  Lê Tiến Châu    024.38437673
20  Trần Thị Thuỷ    024.38438794
21  Tạ Hữu Nghĩa  TP. GN&ASXHNT  024.38231569
22  Trần Thị Loan  PTP  024.38237519
23  Phan Văn Tấn  PTP  024.38437519
24  Kim Thị Lan Anh    024.38237519
25  Lê Văn Sơn  TP. QHDC&BTDC  024.37347234
26  Nguyễn Thanh Sơn  PTP.QHDC  024.38434675
27  Tạ Nam Phong  PTP.QHDC  024.38434675
28  Nguyễn Văn Cảo    024.37347234
29  Ngô Sơn Long    024.38434675
30  Hoàng Thị Bích Liên    024.37343732
31  Trần Đình Dũng  TP. KTHT  024.37343598
32  Nguyễn Văn Chung  PTP.KTHT  024.38231568
33  Hoàng T. Hồng Vân  PTP.KTHT  024.37343598
34  Đặng Xuân Thuấn    024.37231568
35  Nguyễn Thị Nhung    024.38231568
36  Phạm Quốc Sinh    024.38231568
37  Vi Anh Đức    024.38231568
38  Lê Mạnh Thắng    024.37343598
39  Bùi Văn Mạnh  TĐSL  024.37343732
40  Nguyễn Văn Kỳ  TP. CTPN  08.38279270
41  Đào Văn Hoàng     PTP. CTPN  08.38966842
42  Nguyễn Văn Tân    08.38966842
43  Lưu Đông Siêu    08.38966842
44  Nguyễn Hoàng Bắc    08.38966842
45  Nguyễn Thị Hải    01667786093
46  Nguyễn Ngọc Thụ  TP. NGHỀ MUỐI  0913 074 989
47  Phạm Quang Tùng    0912 206 667
48  Vũ Anh Tuấn  TP.CƠ ĐIỆN  024.38437673
49  Trần Minh Mạnh  PTP. CƠ ĐIỆN  024.38437673
50  Dương Thị Hương Liên    024.38437673
51  Nguyễn Văn Hải  TP.NNNT  024.38230529
52  Trần Việt Hưng  PTP.NNNT  024.32444721
53  Cao Thị Bích Ngọc    024.32444721
54  Vũ Thành Trung    024.32444721
55  Trần Văn Tuân    024.32444721
56  Vương Thị Huy    024.32444721
57  Nguyễn Công Bình  Giám đốc TT KĐATTBNN  0913009372