Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự kiến, cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn dưới 4%

Theo số liệu thống kê, dự kiến, đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn dưới 4% (giảm 1,3% so với cuối năm 2018), bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm xuống dưới 29%.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhắn tin ủng hộ người nghèo

Tại Hội nghị trực tuyến "Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2020" do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức sáng 25/12, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết, năm 2019 công tác giảm nghèo được đẩy mạnh, thu nhập bình quân của hộ nghèo tăng, đời sống được nâng lên.

Thứ trưởng cho biết, năm 2019, ngành LĐ-TB&XH tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về giảm nghèo theo Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 - 2020. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 với kinh phí được phân bổ từ ngân sách trung ương là 10.436,9 tỷ đồng (trong đó vốn đầu tư phát triển là 8.000 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 2.436,9 tỷ đồng ; thực hiện hiệu quả các chính sách thường xuyên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (chính sách hỗ trợ y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, khuyến nông và khuyến lâm, hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng mô hình giảm nghèo, trợ giúp pháp lý…) .

Tổ chức các hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; báo cáo "việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018. Xây dựng kế hoạch tích hợp, sửa đổi chính sách giảm nghèo giai đoạn 2019 - 2020; tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2019; đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, đề xuất khung Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị triển khai công tác phối hợp về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo ở địa phương. 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020. Nhận thức về giảm nghèo có sự thay đổi, chuyển biến tích cực, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương cá nhân làm đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo, nhiều địa phương xin thoát nghèo, tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước.

Thứ trưởng cho biết, dự kiến đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn dưới 4% (giảm 1,3% so với cuối năm 2018); bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm xuống dưới 29% (giảm gần 5% so với cuối năm 2018); bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vùng dân tộc và miền núi giảm khoảng 3 - 4% so với cuối năm 2018. 

"Đến nay, có 52/292 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn (2 xã lên phường, 50 xã đạt tiêu chí nông thôn mới); 125 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020; 8/64 huyện thoát nghèo (chiếm 12,5%); 14/30 huyện (chiếm 46,6%) hưởng cơ chế theo Nghị quyết 30a thoát khỏi tình trạng khó khăn. Thành tích giảm nghèo của Việt Nam tiếp tục là một điểm sáng, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao", Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhấn mạnh.

Theo Dân sinh