Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Năm 2020: TP.HCM phấn đấu phát triển mới 40 HTX và 1 liên hiệp HTX

TP.HCM phấn đấu tỷ trọng đóng góp của kinh tế tập thể vào GRDP TP lên 0,5%; tỷ lệ cán bộ quản lý, nghiệp vụ hợp tác xã đã qua đào tạo có trình độ đại học trở lên đạt 45%, trình độ trung cấp, sơ cấp đạt 55%.


Khuyến khích các HTX ứng dụng công nghệ cao trong phát triển ngành nông nghiệp.

TP.HCM phấn đấu tỷ trọng đóng góp của kinh tế tập thể vào GRDP TP lên 0,5%; tỷ lệ cán bộ quản lý, nghiệp vụ hợp tác xã đã qua đào tạo có trình độ đại học trở lên đạt 45%, trình độ trung cấp, sơ cấp đạt 55%.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, TP khuyến khích các HTX ứng dụng công nghệ cao, trong đó ưu tiên ứng dụng công nghệ tin học (4.0), công nghệ thông tin truyền thông (ICT), công nghệ sinh học, công nghệ tự động và bán tự động hóa, công nghệ sản xuất vật tư nông nghiệp; phấn đấu giá trị sản xuất của các sản phẩm nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao tăng hơn 2 lần so với phương thức sản xuất thông thường; khuyến khích xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp phù hợp với các chương trình cây, con giống trọng điểm của TP theo hình thức liên kết với các doanh nghiệp, công ty, siêu thị từ đầu vào đến đầu ra.

Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, TP tập trung phát triển HTX mới từ các hộ gia đình sản xuất tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ hộ sản xuất gia đình nguồn vật tư, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đầu ra; hỗ trợ các HTX thay đổi máy móc, phương tiện, công cụ, khoa học công nghệ sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm và các hoạt động xúc tiến thương mại, xử lý chất thải.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ, TP phát triển các HTX thương mại bán lẻ; xây dựng chuỗi liên kết giữa các HTX thương mại với HTX nông nghiệp-dịch vụ nông nghiệp; phát triển các HTX quản lý kinh doanh chợ, thu hút đông đảo tiểu thương tham gia HTX.

Lĩnh vực giao thông vận tải, TP tạo điều kiện cho các HTX hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được ưu tiên về bến bãi; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan.

Lĩnh vực Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), TP tăng cường thanh tra, kiểm soát QTDND, nâng cao hiệu lực quản lý vĩ mô đối với hệ thống QTDND trên địa bàn TP; phát triển hệ thống QTDND có đủ tiềm lực về nguồn vốn và khả năng cung cấp các dịch vụ tiện ích.

Lĩnh vực vệ sinh môi trường, TP thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế, vay vốn ưu đãi, hỗ trợ thu hút cán bộ có trình độ cao đẳng đại học về công tác tại đơn vị; xây dựng HTX nông nghiệp - dịch vụ ở các quận ven, huyện ngoại thành có hoạt động trong lĩnh vực này; hình thành Liên hiệp HTX vệ sinh môi trường nhằm liên kết khép kín hoạt động các khâu thu gom, vận chuyển, phân loại, tái chế... chất thải rắn thông thường trên địa bàn TP.

(NNVN)