Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quảng Bình: Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ tôm thẻ chân trắng

Mục tiêu của dự án là nhằm chuyển giao quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ ổn định sản phẩm,...


Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ tôm thẻ chân trắng

Trung tâm Khuyến ngư tỉnh Quảng Bình đang triển khai thực hiện Dự án “Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ tôm thẻ chân trắng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” thuộc Chương trình Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018 – 2020.

Với quy mô 7.000 m2 (mỗi doanh nghiệp, hộ nuôi 3.500 m2), nuôi 2 vụ, sản lượng dự kiến 22,4 tấn, sản phẩm được đóng gói có mã vạch để truy xuất nguồn gốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Đối tượng hỗ trợ gồm hộ nuôi tôm Hoàng Quang ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch; hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Tùng ở xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy; Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Minh Anh ở xã Quang Phú, TP Đồng Hới.

Mục tiêu của dự án là nhằm chuyển giao quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ ổn định sản phẩm, duy trì sản xuất tôm thẻ chân trắng bền vững…

Kinh phí thực hiện dự án 3 tỷ 276 triệu đồng, trong đó nguồn đối ứng của doanh nghiệp, hộ dân hơn 2 tỷ 293 triệu đồng (chiếm 70%); nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách gần 983 triệu đồng (30%).

nongnghiep.vn