Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thay thế Thông tư số 27/2017/TTBNNPTNT


Mọi ý kiến góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT (Cục Kinh tế hợp tác và PTNT) trước ngày 20/9/2018 theo địa chỉ:

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0913.074.989; 0912206667

Fax: 02438438791

Email: thunn.ptnt@mard.gov.vn; tungpq.ptnt@mard.gov.vn 

Rất mong nhận được sự góp ý của Quý cơ quan, đơn vị